LT
Tikslinti paiešką
Rasta 16 rezultatų, pagal paieškos užklausą "pirkimo pardavimo"

už patirtus nuostolius, jei vėliau paaiškėtų, kad transporto priemonė buvo vogta, techniškai netvarkinga ar neatitiko pirkimo-pardavimo sutarties sąlygose nurodytų parametrų. Įstatymas numato, kad pirkimopardavimo sutartyje nurodomas motorinės trans ...

Pirkimo-pardavimo sutartis. Perkant ar parduodant transporto priemonę patariame: naudoti „Regitros“ pirkimo-pardavimo sutarties pavyzdį; sutartyje būtinai nurodyti tikrus duomenis (kainą, pirkėjo ir pardavėjo duomenis), ridą, transp ...

draudimu. „Regitros“ padalinyje pateikite: savo asmens tapatybės kortelę ar pasą; pirkimopardavimo, dovanojimo sutartį ar kitokį įsigijimą patvirtinantį dokumentą; pažymą apie transporto priemonės tapatumo duomeni ...

viršininko įsakymai. 2015 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 2B-231 „Dėl motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašo patvirtinimo“. ...

galiu gauti pirkimo-pardavimo sutarties kopiją?. Norėdami gauti pirkimo-pardavimo sutarties kopiją turite kreiptis į VĮ „Regitra“ transporto priemonių registracijos padalinį su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu ir pateikti prašymą. Prašymo formą g ...

prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 2B-231 „Dėl motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašo patvirtinimo". https://ww ...

jau registruotą transporto priemonę, dėl jos duomenų keitimo turi kreiptis į VĮ „Regitra“ per 15 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.   Naujam transporto priemonės valdytojui į VĮ „Regitra“ dėl įregistruotų transporto pr ...

priemonių registre esančius duomenis, susijusius su parduoto automobilio kaina. Kitaip tariant, siekiama pakeisti pirkimo-pardavimo sutartyje jau užfiksuotą transporto priemonės pardavimo sumą.  . Prasidėjus pajamų deklaravimo laikotarpiui, „Regi ...

„Regitra“ atnaujino transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties pavyzdį.     VĮ „Regitra“ informuoja, kad nuo š. m. lapkričio 1 d., įsigaliojus įstatymo nuostatoms, motorinių transporto priemonių pardavėjai pirkimo&nd ...

ar laikinai (iki 30 dienų) registruojant eksportui skirtus automobilius.          Pirkimo-pardavimo sutartis        Transporto priemonės pirkimo sandorį būtina įforminti raštu (sut ...

situacija ypač palanki tikrajam pardavėjui - jis išvengia mokesčių valstybei ir neprisiima jokios atsakomybės, nes pirkimopardavimo sutartis yra sudaryta ne su juo“, – pasakoja M. Kulakauskas. Būta atvejų, kai pirkėjui pasiūlomas su sukčiavimu sie ...

nes registruojamas daiktas (transporto priemonė), ne nuosavybės teisė. Taigi, perkant transporto priemonę, būtina pirkimo-pardavimo sandorį įforminti raštu (sutartimi), kuriame turi būti nurodyti realūs transporto priemonės bei ją parduodančio asmens ...

priemonė turi būti nustatyta tvarka išregistruota, o transporto priemonę perkant ar parduodant būtina sudaryti jos pirkimo-pardavimo sutartį bei savininko duomenų pasikeitimus įregistruoti „Regitroje“. Parduotas, tačiau nustatyta tvarka neperregistr ...

primena, kad, registruojant naudotą transporto priemonę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus, o pirkimopardavimo sandorį įforminti raštu (sutartimi) nurodant realius transporto priemonės ir ją parduodančio asmens duomenis. Įmonė at ...

kodą, gyvenamąją vietą) ir prisegti elektroninę (skanuotą ar fotografuotą) pirkėjo ir pardavėjo parašais patvirtintos pirkimo-pardavimo sutarties kopiją. (Beje, surašius pirkėjo duomenis, sistema automatiškai suformuoja sutarties pavyzdį, tad jį galima pa ...

transporto priemonės savininko pasikeitimą bus prašoma nurodyti tik naujojo valdytojo duomenis, nebereikės prisegti pirkimo-pardavimo sutarties kopijos, tad registravimo operacijas internetu bus galima atlikti žymiai greičiau;   dar vienas p ...