Atviri duomenys

 Kelių transporto priemonių vairuotojų registre įregistruotų vairuotojų, turinčių galiojančius vairuotojo pažymėjimus, skaičius

Data Skaičius
2016.01.01 1 532 893
2015.01.01 1 533 263
2014.01.01 1 531 841

 

 

 

 

 

Asmenų, turinčių teisę vairuoti nurodytų kategorijų transporto priemones, skaičius  

Kategorija 2014.01.01 2015.01.01 2016-01-01
AM 1 531 841 1 533 263 1 530 525
A1 202 759 197 417 195 175
A2 200 655 195 019 192 691
A 193 917 189 081 187 179
B1 1 494 138 1 500 298 1 505 252
B 1 494 044 1 500 233 1 505 190
BE 139 496 142 095 141 633
C1 311 897 307 362 301 309
C1E 134 170 136 125 135 735
C 306 212 301 911 296 142
CE 134 081 136 039 135 657
D1 93 287 91 312 88 589
D1E 73 632 72 310 68 983
D 90 545 88 635 86 003
DE 73 638 71 870 70 294
T 2 514 2 395 2 272

 B kategorijos egzaminus pirmuoju bandymu išlaikiusių gyventojų dalis (proc.) nuo viso šį egzaminą laikiusių gyventojų skaičiaus 

Egzaminas

2013 m.

2014 m. 2015 m. 

Teorijos

65,56

58,19

55,81

Praktikos(automatinė pav.)

37,22

40,31

39,27
Praktikos (mechaninė pav.) 40,34 39,52 40,49

Daugiau apie transporto priemonių kategorijas...

Atnaujinta 2016-02-15