LT

Apie prarastą vairuotojo pažymėjimą reikia pranešti VĮ „Regitrai“. Galima pranešti elektroniniu būdu, prisijungus prie „Vairuotojų portalo“ arba atvykus į vairuotojo pažymėjimus išduodantį „Regitros“ padalinį. Informacija apie prarastus ir nebegaliojančius vairuotojo pažymėjimus teikiama policijai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms, todėl papildomai kreiptis į policiją nereikia. Išdavus naują vairuotojo pažymėjimą, senasis (netgi jį suradus) nustoja galioti, juo naudotis negalima, turi būti grąžinamas „Regitrai“.

Užsisakant naują vairuotojo pažymėjimą, reikia pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, jei Kelių transporto priemonių vairuotojų registre nėra apie ją duomenų. Pasitikrinti, ar registre yra medicininės pažymos duomenys, galima prisijungus prie  „Vairuotojų portalo“. Taip pat reikia pateikti ir policijos išduotą vairuotojo kortelę (šias korteles policija išduodavo iki 2000 m.), jei ją turite. 

Pareiškėjui pageidaujant, kai ankstesnis vairuotojo pažymėjimas buvo prarastas (pamestas, pavogtas ir pan.), išduodamas naujas vairuotojo pažymėjimas, jame įrašant prarastame vairuotojo pažymėjime nurodytus duomenis, išskyrus vairuotojo pažymėjimo numerį (vairuotojo pažymėjimo dublikatas).

Skaitmeninis asmens atvaizdas paruošiamas „Regitroje“, todėl pateikti fotonuotrauką nebūtina. Įprastinės fotonuotraukos priimamos, jei atitinka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1V-340 patvirtintus nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus.