LT

Kariuomenės transporto priemonėms

Ženklo aprašymas

Numerio ženklo paviršius juodas, neatspindintis šviesos; apvadas, raidės ir skaitmenys balti. Kairiajame numerio ženklo krašte yra Lietuvos valstybės vėliavos atvaizdas. Numerio ženkle yra įspausti du apskritimo formos apvadėliai, žymintys vietas, skirtas klijuoti hologramai ir valstybinės techninės apžiūros ženklui. 1-ojo formato plokštelėje apvadėliai įspaudžiami vienas virš kito šalia Lietuvos valstybės vėliavos atvaizdo, o 2-ojo ir 3-ojo formato plokštelėse - vienas šalia kito centrinėje numerio ženklo dalyje po užrašu.

Šio tipo numerio ženklai išduodami nuo 2008-10-01 (kariuomenės transporto priemones registruoja ir šio tipo numerio ženklus išduoda Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamentas).