LT

Istoriniai

Ženklo aprašymas

Numerio ženklo paviršius rudas, atspindintis šviesą, su pasikartojančiu saugos ženklu; kairiajame numerio ženklo krašte mėlyna juosta; numerio ženklo apvadas, raidės ir skaitmenys balti. Numerio ženklo mėlynojoje juostoje yra Europos Sąjungos simbolis ir baltas Lietuvos Respublikos skiriamasis ženklas LT. Numerio ženkle yra įspausti du apskritimo formos apvadėliai, žymintys vietas hologramai ir privalomosios techninės apžiūros ženklui.

Registracijos numerį sudaro:

  • automobiliams ženklinti skirtuose numerio ženkluose – raidė „H“, du skaitmenys, nurodantys transporto priemonės gamybos metus, ir trys skaitmenys, nurodantys eilės numerį (nuo 001 iki 999 eilės didėjimo tvarka);
  • motociklams ženklinti skirtuose numerio ženkluose - trys skaitmenys, nurodantys eilės numerį (nuo 001 iki 999 eilės didėjimo tvarka), ir du skaitmenys, nurodantys transporto priemonės gamybos metus.

Pareiškėjai, pageidaujantys paženklinti transporto priemonę istorinių transporto priemonių valstybinio registracijos numerio ženklais, gali kreiptis į bet kurį VĮ „Regitra padalinį ir pateikti:

  • prašymą (prašymą užpildo VĮ „Regitra“ darbuotojas);
  • istorinės (atkurtos/restauruotos/unikalios) motorinės transporto priemonės vertinimo akto kopiją;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • atstovavimą patvirtinantį dokumentą (kai dokumentus teikia transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) atstovas.

Istorinių transporto priemonių registracijos numerio ženklai užsakomi gaminti tik patikrinus, ar pageidaujama paženklinti istoriniais valstybinio registracijos numerio ženklais transporto priemonė yra įtraukta į Pripažintų istorinių motorinių transporto priemonių sąrašą, kuris skelbiamas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ir sumokėjus nustatyto dydžio mokestį.

Pagaminti istorinių transporto priemonių valstybinio registracijos numerio ženklai per 10 darbo dienų pateikiami į pareiškėjo nurodytą VĮ „Regitra“ padalinį.

Istorinės transporto priemonės registruojamos vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse nurodytais reikalavimais.