LT

Bendrojo naudojimo

Ženklo aprašymas

Numerio ženklo paviršius baltas, atspindintis šviesą, su pasikartojančiu saugos ženklu; kairiajame numerio ženklo krašte mėlyna juosta; numerio ženklo apvadas, raidės ir skaitmenys juodi. Numerio ženklo mėlynojoje juostoje yra Europos Sąjungos simbolis ir baltas Lietuvos Respublikos skiriamasis ženklas LT. 1-ojo, 2-ojo, 3-ojo ir 5-ojo formato numerio ženkle yra įspausti du apskritimo formos apvadėliai, žymintys vietas, skirtas klijuoti hologramai ir privalomos techninės apžiūros ženklui. 1-ojo formato plokštelėje apvadėliai įspaudžiami vienas virš kito šalia mėlynosios juostos arba centrinėje numerio ženklo dalyje, o 2-ojo ir 3-ojo formato plokštelėse - vienas šalia kito centrinėje numerio ženklo dalyje po užrašu. 4-ojo formato numerio ženkle yra įspaustas vienas apskritimo formos apvadėlis, skirtas klijuoti valstybinės techninės apžiūros ženklui., 5-ojo formato plokštelėje apvadėliai įspaudžiami vienas virš kito po mėlynąja juosta.

Bendra tvarka išduotų šio tipo numerio ženklų užrašus sudaro:

  • automobiliams ženklinti skirtuose numerio ženkluose - trys raidės ir trys skaitmenys;
  • priekaboms ir puspriekabėms ženklinti skirtuose numerio ženkluose - dvi raidės ir trys skaitmenys;
  • motociklams ženklinti skirtuose numerio ženkluose - trys skaitmenys ir dvi raidės.
  • mopedams (motociklams) ženklinti skirtuose 4-ojo formato numerio ženkluose – du skaitmenys ir trys raidės.

Be to, gali būti išduodami ir naudojami numerio ženklai, kurių užrašas sudaromas klientų pageidavimu. Tokį užrašą automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms ženklinti skirtuose numerio ženkluose gali sudaryti nuo vieno iki šešių skaitmenų arba skaitmenų ir raidžių, o motociklams ženklinti skirtuose numerio ženkluose - nuo vieno iki penkių skaitmenų arba skaitmenų ir raidžių.

Šio tipo numerio ženklai išduodami nuo 2004-09-20 (4-ojo formato numerio ženklai išduodami nuo 2007-01-05).

Nuo 2016 m. liepos 1 d. elektromobiliams išduodami numerio ženklai, kurių užrašą sudaro dvi raidės EV ir keturi skaitmenys.