Teorijos egzaminą išlaikiusius būsimus vairuotojus praktikos galės mokyti šeimos nariai

2010 m. rugsėjo 1 d. įsigalios susisiekimo ministro patvirtinta tvarka, pagal kurią, išlaikius VĮ „Regitra“ teorijos egzaminą,  nebaigus vairavimo mokyklos, praktikos bus galima mokytis su šeimos nariu.

Praktinio vairavimo kursą vairavimo mokykloje bus privalu baigti tik prieš laikant praktikos egzaminą VĮ „Regitra“. Anksčiau šeimos vairavimo instruktorius galėjo mokyti tik tada, kai būsimasis vairuotojas būdavo baigęs vairavimo mokyklą.

Vairavimo instruktoriumi galės būti šeimos narys, turintis teisę vairuoti ir ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonės vairavimo stažą. Pagal naująją tvarką mokytis praktinio vairavimo, instruktuojant šeimos nariui, galės siekiantieji įgyti teisę vairuoti B1 arba B kategorijos transporto priemones.
 
Šeimos narių mokymui galės būti naudojamos tik techniškai tvarkingos transporto priemonės. Pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus automobilio priekis ir galas turės būti paženklinti aiškiai matomais skiriamaisiais ženklais „M“.
 
Mokinys privalės turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, VĮ „Regitra“ pažymą apie išlaikytą teorijos egzaminą ir galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą.
 
Šeimos vairavimo instruktoriui bus privalu turėti vairuotojo pažymėjimą, mokymui naudojamos transporto priemonės registracijos, privalomosios techninės apžiūros ir draudimo dokumentus bei dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai.
 
Pagal naująjį praktinio vairavimo mokymo tvarkos aprašą šeimos nariai yra sutuoktiniai arba vienas iš tėvų, arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, bei jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys. Globėjų (rūpintojų) šeimų nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.

Parengta pagal Susisiekimo ministerijos informaciją