LT

Darbo užmokestis

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Valstybinės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo priedas.

Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil. Nr. Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis %

1.

Aptarnavimo kokybės vertinimo rodiklis pagal „slapto kliento“ tyrimą Įmonės strategijoje planuojamiems metams numatyta reikšmė iki 10
2. Įvykdytas metinis pajamų planas (pardavimų apimtys) Įmonės strategijoje planuojamiems metams numatyta reikšmė iki 15
3. Naujos veiklos ir (ar) paslaugų rūšių diegimas / tobulinimas   iki 5
4. Grynojo pelningumo rodiklis nuo 5% iki 8% iki 5
    daugiau kaip 8% iki 10
5. Finansų struktūros rodiklis (skolos koeficientas) nuo 60% iki 40% iki 5
    mažiau kaip 40% iki 10

VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

2016 m. I ketv. 2016 m. II ketv. 2016 m. III ketv. 2016 m. IV ketv.
1325,26 1282,32 701,11 1173,57

VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2016 m.  2015 m.
1. Generalinis direktorius 1 2537 2447
2. Generalinio direktoriaus pavaduotojai 1 2312 2602
3. Departamentų direktoriai, skyrių vadovai 15 2372 2348
4. Filialų direktoriai 10 2208 2201
5. Filialo direktoriaus pavaduotojai 2 2104 1928
6. IT specialistai 16 1932 1836
7. Juristai 2 1546 1963
8. Specialistai 426 1324 1300
9. Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai 14 1079 1029
10. Sekretoriai-referentai 4 960 1100
11. Registratoriai, registratoriai-kasininkai 52 755 748
12. Darbininkai 9 524 466

PASTABA: įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.