LT

SKELBIMAS APIE VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ TRIJŲ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKĄ

Valstybės įmonė „Regitra“, juridinių asmenų kodas 110078991, Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius, skelbia 3 kandidatų atranką Įmonės nepriklausomų valdybos narių pareigoms užimti 4 metų laikotarpiui.

Nuoroda į įmonės strategijos santrauką, skelbiamą įmonės interneto svetainėje: http://www.regitra.lt/lt/imone/veikla/planavimo-dokumentai

Nuoroda į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją: http://vkc.turtas.lt/imones/regitra

Įmonės adresas ir elektroninio pašto adresas, kuriais kandidatai turi pateikti dokumentus – Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius, el.pašto adresas personalas@regitra.lt

Atrankos būdas: pokalbis.

Kandidatai, pretenduojantys į Įmonės nepriklausomus valdybos narius, turi atitikti bendruosius, specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus, nurodytus šiame skelbime.