LT

DUK

Dešiniavairių transporto priemonių registracija

 • Ar registruojant dešiniavairę transporto priemonę bus reikalinga ekspertizės pažyma?

  Taip, registruojant transporto priemonę su dešinėje pusėje esančiu vairu „Regitroje“ reikės pateikti ekspertizės pažymą, patvirtinančią papildomos netiesioginio matymo įrangos sumontavimą.

 • Ar dešiniavairei transporto priemonei, kurioje dar nesumontuota papildoma netiesioginio matymo įranga, išduodami tranzitiniai numeriai?

  Ne, nes atitinkamai nepritaikius ir neįrengus papildomos netiesioginio matymo įrangos, net ir laikinas transporto priemonės registravimas – negalimas.

   

  Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatos draudžia dešiniavairių transporto priemonių registraciją, išskyrus šiuo atvejus, kai transporto priemonės:

  1) buvo įregistruotos Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. gegužės 1 d.;

  2) pripažintos istorinėmis motorinėmis transporto priemonėmis;

  3) pagal konstrukciją ir įrangą yra skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti;

  4) turi pagal susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus numatytoje vietoje įrengtą netiesioginio matymo įrangą.

 • Ar galima dešiniavairę transporto priemonę, kurioje dar nesumontuota papildoma netiesioginio matymo įranga, žymėti prekybiniais numeriais?

  Remiantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, dešiniavairių transporto priemonių prekybiniais numeriais žymėti negalima, kadangi atitinkamai nepritaikius ir neįrengus papildomos netiesioginio matymo įrangos, dešiniavairių transporto priemonių dalyvavimas eisme negalimas.

   

  Tokių transporto priemonių dalyvavimas eisme leidžiamas tik laikinai (iki 90 dienų per vienus metus) Lietuvos Respublikoje esančioms užsienio valstybėje įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms.

E. paslaugos

 • Noriu išregistruoti automobilį elektroniniu būdu. VĮ „Regitra“ mane informavo, kad tai galima padaryti per elektroninę transporto priemonių registravimo sistemą, pateikus naujojo transporto priemonės valdytojo duomenis. Kaip tai galėčiau padaryti?

  Kelių transporto priemonių registravimo sistemos (eKETRIS) meniu juostoje pasirinkite Paslaugos/Paslaugų užsakymas/Išregistruoti transporto priemonę. Užpildykite tai, ko reikalauja sistema, ir sekite žinutes.

 • Norėjau sužinoti, per kiek laiko yra patvirtinamas užsakymas ir išregistruojama transporto priemonė dokumentus pateikiant elektroninėje erdvėje?

  Jūsų užsakymas turi būti patvirtintas arba priimamas sprendimas jį atmesti dėl trūkumų per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Informuojame, kad transporto priemonės (toliau – TP) išregistravimo terminas skiriasi priklausomai nuo to, kokią paslaugą renkatės. Jeigu pranešate apie TP pardavimą kitam valdytojui, kuris per nustatytą terminą jos nepersiregistravo savo vardu, TP išregistruojama per 10 dienų. Jeigu pranešate apie pavogtą ar parduotą į užsienį transporto priemonę, ji išregistruojama iš karto, suteikus paslaugą.

   

   

 • Gavau žinutę: „Transporto priemonė išregistruota". Tačiau tituliniame lape „Valdomos transporto priemonės“ jos duomenys vis dar yra. Kodėl taip yra?

  Pateikus VĮ „Regitra“ deklaraciją apie transporto priemonės (toliau – TP) išregistravimą, TP bus matoma 10 dienų, kol bus automatiškai išregistruota arba kai ją savo vardu registruos pirkėjas.

 • Kaip prie transporto priemonių registravimo sistemos (eKETRIS) prisijungti juridinio asmens vardu?

  Norint prisijungti juridinio asmens vardu, reikia atlikti šiuos veiksmus:


  1. www.regitra.lt pasirinkti VISOS REGITRA E-PASLAUGOS/ Kelių transporto priemonių registravimo sistema;
  2. Įmonės direktoriui/vadovui elektroninės valdžios vartų sistemoje registruotis kaip fiziniam asmeniui (per banką ar elektroniniu parašu (kvalifikuotu ar nekvalifikuotu el. parašu);
  3. Prisijungus prie sistemos, meniu juostoje pasirinkti Paslaugos/Paslaugų užsakymas/Suteikti atstovavimo teisę. Jungiantis pirmą kartą reikia pateikti kontaktinius duomenis;
  4. Pažymėti varnelę prie Teikti juridinio asmens vardu ir užpildyti prašymą. Atstovo laukelyje nurodyti savo ar įgalioto asmens duomenis (priklauso nuo to, kas atliks registracijos procedūras). Pateikęs prašymą, klientas gaus sistemos patvirtinimą apie suteiktas atstovavimo teises;
  5. Įgaliotasis asmuo elektroninės valdžios vartų sistemoje turi registruotis kaip fizinis asmuo (per banką ar elektroniniu parašu). Patekęs į eKETRIS sistemą, meniu juostoje turi pasirinkti Nustatymai/Atstovaujamo asmens pasirinkimas, pasirinkti sąraše pateiktą įmonę bei paspausti mygtuką „Pasirinkti“.

   

  Atlikęs šiuos veiksmus, klientas prašymus teikia įmonės vardu.

 • Kodėl eKETRIS sistemoje nėra duomenų apie automobilį?

  Pasitaiko pavienių atvejų, kai iki 2003 m. registruotos transporto priemonės (toliau – TP) nėra matomos valdomų TP sąraše, todėl Jums reikia atvykti į artimiausią VĮ „Regitra“ padalinį atnaujinti transporto priemonės registracijos duomenis. Jeigu TP buvo registruota neseniai (2-3 metai), prašome kreiptis tel. 8 700 55 151 (darbo laikas I-V 8.00-17.00, VI 7.30-15.00), taip pat galite parašyti el. paštu info@regitra.lt

 • Jūsų e. paslaugų portale radau netikslią informaciją apie savo automobilį. Ar reikia apie tai jums pranešti?

  Jei pastebėjote, kad pateikti duomenys netikslūs, prašome apie tai pranešti tel. 8 700 55 151 (darbo laikas I-V 8.00-17.00, VI 7.30-15.00) arba tel. (8 5) 266 0752, (8 5) 258 9180 (darbo laikas I-IV  8.00-16.00, V 8.00-15.00), taip pat galite rašyti el. paštu info@regitra.lt. Pranešime prašome nurodyti savo kontaktinius duomenis, kad, esant poreikiui patikslinti informaciją, galėtume su Jumis susisiekti.

E. sąskaitos

 • Per kiek laiko atsiunčiate išankstinę sąskaitą už automobilio išregistravimą deklaruojant elektroniniu būdu?

  Išankstinė sąskaita yra suformuojama automatiškai, kai VĮ „Regitra“ darbuotojas priima sprendimą ir patvirtina Jūsų pateiktą prašymą eKETRIS sistemoje.

 • Kodėl mokant sąskaitas tiesiogiai per elektroninius valdžios vartus ir pasirinkus e.bankininkystę, mokėjimo gavėjo rekvizitai automatiškai pasikeičia į AB Lietuvos paštas, tuo pačiu padidėja ir mokama suma?

  Mokant per Elektroninius valdžios vartus, įmokos pervedamos ne tiesiogiai į VĮ „Regitra“ sąskaitą, bet per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) tarpininko  – Lietuvos pašto sąskaitą. Mokėjimas yra užskaitomas iš karto po jo patvirtinimo pasirinktoje elektroninės bankininkystės sistemoje ir iš mokėtojo imamas papildomas, nuo paslaugos teikėjo nepriklausantis, todėl pateiktoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje nenurodytas, komisinis mokestis.

Stabdau (atnaujinu, panaikinu) leidimą dalyvauti eisme

 • Kokiais atvejais taikoma leidimo transporto priemonei dalyvauti eisme (toliau – leidimas) sustabdymo procedūra?

  Ši procedūra taikoma, nustačius, kad neatlikta ar negalioja transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra ir (arba) transporto priemonė neapdrausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

 • Kur pasitikrinti, ar transporto priemonė turi leidimą dalyvauti eisme?

  Pasitikrinti galima prisijungus prie VĮ „Regitra“ elektroninių paslaugų portalo, arba šios svetainės skyriuje "Paieška transporto priemonių registre”.

 • Per kiek laiko reikia pašalinti sustabdymo priežastis?

  Priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas, turi būti pašalinamos per 180 dienų. Jei per šį laikotarpį jos nepašalinamos, leidimas panaikinamas ir transporto priemonė išregistruojama.

 • Ar galima sustabdyti transporto priemonės leidimą dalyvauti eisme, pratęsti jo sustabdymo laikotarpį?

  Leidimas dalyvauti viešajame eisme transporto priemonės valdytojo prašymu sustabdomas ne ilgesniam negu trejų metų laikotarpiui. Šis terminas gali būti pratęstas vieniems metams.

 • Kaip sustabdyti leidimą dalyvauti eisme ar pratęsti sustabdymo laikotarpį?
  1. Prisijungus prie VĮ „Regitra“ elektroninių transporto priemonių registravimo paslaugų portalo (prisijungus prie portalo, atsidariusiame lange reikia pasirinkti: Paslaugos/Paslaugų užsakymas/Sustabdyti leidimą transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme). Paslauga mokama. Sąskaita pateikiama el. sistemos skyriuje „Išankstinės sąskaitos“.
  2. Atvykus į transporto priemonių registravimo paslaugas teikiantį VĮ „Regitra“ padalinį.
 • Ar prašymą dėl leidimo sustabdymo (pratęsimo) galima pateikti paštu, telefonu?

  Atsakymas: Priimant prašymą, būtina nustatyti pareiškėjo asmens tapatybę. Pateikdamas prašymą VĮ „Regitra“ padalinyje, pareiškėjas turi pateikti savo asmens dokumentą ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Pateikdamas prašymą e. paslaugų portale, pareiškėjas identifikuojasi, prisijungdamas prie e. paslaugų portalo. 
  Paprastu ar elektroniniu paštu atsiųsti prašymai, kai nėra galimybės nustatyti asmens tapatybės, negali būti nagrinėjami. Tokiais atvejais pareiškėjui  pranešama, kad, norėdamas pratęsti leidimo sustabdymą, jis turi prisijungti prie VĮ „Regitra“ e. paslaugų portalo arba atvykti į transporto priemonių registravimo paslaugas teikiantį padalinį.

 • Kaip priimamas sprendimas dėl leidimo dalyvauti eisme sustabdymo ar išregistravimo?

  Priimdama sprendimą dėl leidimo sustabdymo ar vėlesnio transporto priemonės išregistravimo, VĮ „Regitra“ vadovaujasi duomenimis, gautais iš  Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės, kurios duomenis tvarko Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija, ir Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės, kurios duomenis tvarko Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras.
  Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad šių duomenų bazių valdytojai visus reikiamus duomenis apie transporto priemones teikia VĮ „Regitra“ tvarkomam Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui. 
  Negavus duomenų apie tai, kad atlikta transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra ir (ar) kad transporto priemonė apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, transporto priemonės leidimas dalyvauti eisme stabdomas, o vėliau ji nustatyta tvarka išregistruojama, jei per įstatyme nustatytą laikotarpį pareiškėjas nesikreipė dėl sustabdymo laikotarpio pratęsimo.

 • Gavau pranešimą, kad automobilio leidimas dalyvauti eisme sustabdytas (numatoma išregistruoti), nes negauti draudimo duomenys, tačiau privalomojo draudimo polisą ir kitus draudimo dokumentus turiu. Kaip man elgtis?

  Jei pranešime nurodyta, kad leidimas dalyvauti eisme sustabdytas (transporto priemonę  numatoma išregistruoti) negavus duomenų iš Transporto priemonių draudikų biuro, tačiau Jūs tuo metu turėjote galiojančius privalomojo draudimo dokumentus, kreipkitės į savo draudimo bendrovę, kad  draudimo duomenis ji perduotų draudikų biurui, o šis - „Regitrai“. Draudikų biurui patikslinus duomenis, Kelių transporto priemonių registre bus nurodoma atnaujinta informacija.

 • Gavau pranešimą, kad automobilis išregistruotas, nes negauti draudimo duomenys, tačiau galiojančius privalomo draudimo dokumentus turiu. Ką daryti, kad registracija būtų sugrąžinta?

  Jei pranešime nurodyta, kad transporto priemonė išregistruota negavus duomenų iš draudikų biuro, tačiau Jūs tuo metu turėjote galiojančius privalomojo draudimo dokumentus, kreipkitės į savo draudimo bendrovę, kad draudimo duomenis ji perduotų draudikų biurui. Draudikų biurui patikslinus duomenis, prašome kreipkitės į „Regitros“ padalinį.

 • Ar išregistruotas automobilis ir toliau lieka mano nuosavybė? Ką galiu su juo daryti?

  Išregistravus transporto priemonę, jos turtinės teisės nesikeičia, ji ir toliau išlieka jos savininko nuosavybė, tačiau negali dalyvauti viešajame eisme. Savo nuožiūra ją galima parduoti, dovanoti ar pan. Nustatyta tvarka atlikus jos privalomąją techninę apžiūrą, apdraudus privalomuoju draudimu ir įregistravus, galima ir vėl su ja dalyvauti viešajame eisme.

 • Ar apie numatomą išregistravimą perspėjama iš anksto?

  Nuo 2014 m. liepos 2 d. transporto priemonės valdytojui iš anksto pranešama, kad jau laikas pasirūpinti privalomąja apžiūra ar privalomuoju draudimu, kad ji po tam tikro laikotarpio nebūtų išregistruota. VĮ „Regitra“ apie tai praneša atsiųsdama specialų pranešimą paštu.
  Šis pranešimas išsiunčiamas gavus informaciją iš Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės ar Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės, kad transporto priemonė neatitinka Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo reikalavimų, taip pat jei asmuo nesikreipė dėl leidimo dalyvauti eisme sustabdymo.
  Jei nepranešėte, kad Jūsų adresas jau pasikeitęs, laiškas Jūsų gali nepasiekti, todėl labai svarbu iš anksto savo adresą patikslinti.
  Atsiųstame pranešime bus pateikta informacija, dėl kokių priežasčių sustabdytas leidimas dalyvauti eisme (numatoma išregistruoti) ir kokius veiksmus turite atlikti, kad to neįvyktų. 
  2014 m. liepos 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota per 900 tūkst. įstatymo reikalavimų neatitinkančių kelių transporto priemonių. Šiam išties gausiam transporto priemonių savininkų ir valdytojų skaičiui, vadovaujantis teisės aktais, asmeniniai pranešimai apie numatomą išregistravimą nebuvo siunčiami, tačiau bendras perspėjimas apie tai buvo pateiktas internete, televizijoje, radijuje ir spaudoje.

 • Automobilio seniai nebeturiu, tačiau gavau pranešimą, kad jis išregistruotas. Kaip man elgtis?

  Informacinis pranešimas siunčiamas paskutiniam Kelių transporto priemonių registre nurodytam transporto priemonės valdytojui. Jūs gavote šį pranešimą, nes Jūsų transporto priemonę įsigijęs asmuo jos neperregistravo savo vardu, todėl į pranešimą galite nekreipti  dėmesio.

Teorijos egzaminas

 • Kas gali laikyti egzaminus?

  Teorijos ir praktikos egzaminus gali laikyti asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą, kurie  gyvena Lietuvos Respublikoje bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais dėl asmeninių ir darbo ryšių arba (jeigu asmuo darbo ryšių neturi) tik dėl asmeninių ryšių, kurie artimai sieja asmenį su vieta, kurioje jis gyvena. Egzaminuojamasis, kurio darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose vietose ir kuris dėl to pakaitomis gyvena skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių, egzaminus gali laikyti tik tada, kai Lietuvos Respublikoje yra jo asmeninių ryšių vieta ir asmuo čia nuolat sugrįžta (ši sąlyga netaikytina, kai egzaminuojamasis užsienio valstybėje gyvena, kad atliktų apibrėžtos trukmės užduotį).

  Egzaminus taip pat gali laikyti studentai (užsieniečiai), kurie studijuoja Lietuvos Respublikoje mažiausiai 6 mėnesius, arba asmenys, norintys susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemones, kurią įgijo gyvendami Lietuvos Respublikoje.

 • Kokiai atvejais teorijos egzamino laikyti neprivaloma?

  Tik praktikos egzaminą laiko egzaminuojamieji, turintys teisę vairuoti:

  1. tam tikros kategorijos transporto priemones (TP) su automatine pavarų dėže ir norintys įgyti teisę vairuoti tos pačios kategorijos TP su rankine pavarų dėže. TP su rankine pavarų dėže – TP su sankabos pamina (arba – A1, A2 ir A kategorijų TP – ranka valdoma svirtimi), kurią vairuotojas turi naudoti pradėdamas važiuoti, sustabdydamas TP arba perjungdamas pavarą. Laikoma, kad šių kriterijų neatitinkančios TP turi automatinę pavarų dėžę;
  2. A1 kategorijos TP bei turintys tokių TP dvejų metų vairavimo patirtį ir siekiantys įgyti teisę vairuoti A2kategorijos TP;
  3. A2 kategorijos TP bei turintys tokių TP dvejų metų vairavimo patirtį ir siekiantys įgyti teisę vairuoti Akategorijos TP;
  4. B kategorijos TP bei norintys įgyti teisę vairuoti šios kategorijos TP, sujungtas su priekaba, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė nei 750 kg, jeigu junginio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 4 250 kg.
 • Kokiais atvejais egzaminui galima pasiruošti savarankiškai?

  Teorijos egzaminą galima laikyti pasiruošus savarankiškai (t. y. neprivaloma vairavimo mokykloje baigti teorijos mokymo kursą):

  1. siekiantiems įgyti teisę vairuoti AM, A1, A2, A, B1 ar B kategorijos transporto priemones (TP);
  2. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti D1, D1E, D arba DE kategorijos TP ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C arba CE kategorijos TP ir atvirkščiai;
  3. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti B, C1, C1E, D1 arba D1E kategorijos TP ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti BE, C, CE, D arba DE kategorijos TP.
 • Kur paskelbtas teorijos egzamino klausimų turinys?

  Teorijos egzamino klausimų turinys paskelbtas Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo II priede.

 • Kur paskelbtas vairavimo mokymo įstaigų, kurioms suteikta teisė vykdyti vairuotojų pirminį mokymą, sąrašas?
 • Kaip galima užsiregistruoti į egzaminą?

  Užsiregistruoti į egzaminą galima internetu, arba paskambinus į „Regitros“ Informacijos centrą tel. 8 700 55 151.

 • Kokius dokumentus reikia pateikti atvykus į egzaminų centrą?

  Atvykus į „Regitros“ egzaminų centrą laikyti teorijos egzaminą reikia pateikti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią, kad sveikatos būklė yra tinkama vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemones.
  3. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, patvirtinantį baigtą mokymą pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą.
  4. Galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei jis anksčiau buvo išduotas ir   Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre nėra informacijos apie egzaminuojamojo turimą teisę vairuoti transporto priemones (patikrinti galima čia).
 • Kiek laiko galioja teigiamas egzamino rezultatas?

  Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo").

 • Kiek laiko galioja mokymo kursų baigimo liudijimai?

  Nuo 2014 m. liepos 1 d. baigti mokymai neturi galiojimo termino.
  Iki 2014 m. birželio 30 d. išduoti kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos. Liudijimas negalioja, jei asmuo per vienerius metus po pabaigto mokymo vairavimo mokykloje valstybės įmonėje „Regitra“ nelaikė teorijos egzamino arba praktikos egzamino, jei mokykloje asmuo buvo mokomas tik praktinio vairavimo įgūdžių.

 • Ar egzaminas yra filmuojamas?

  Teorijos ir praktikos egzamino metu daromas vaizdo ir garso įrašas.

Transporto priemonių registravimo sistema (eKETRIS)

 • Per kiek laiko reikia perregistruoti įsigytą transporto priemonę?

  Įsigijus iš užsienio įvežtą, Lietuvoje dar neregistruotą transporto priemonę, ją privaloma įregistruoti prieš pradedant eksploatuoti viešajame eisme.
  Pardavėjas, pardavęs Lietuvoje jau registruotą transporto priemonę, dėl jos duomenų keitimo turi kreiptis į VĮ „Regitra“ per 15 dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.
  Pirkėjas, įsigijęs Lietuvoje jau registruotą transporto priemonę, turi ją perregistruoti per 10 dienų po to, kai į VĮ „Regitra“ kreipėsi jos pardavėjas. Laiku neperregistruota transporto priemonė išregistruojama.

 • Išregistravus automobilį, turiu „Regitrai“ grąžinti valstybinio numerio ženklus. Ar galite juos pasaugoti kitam mano automobiliui?

  Taip, sugrąžintus valstybinio registracijos numerio ženklus VĮ „Regitra“ gali pasaugoti (paslauga mokama). Šie ženklai gali būti panaudoti naujai registruojant tą pačią ar kitą pareiškėjo transporto priemonę. Gali būti saugomi ne tik sugrąžinti, bet ir naujai užsisakyti valstybiniai registracijos numerio ženklai.

 • Jūsų e. paslaugų portale radau netikslią informaciją apie savo automobilį. Ar reikia apie tai jums pranešti?

  Atsakymas: Jei pastebėjote, kad pateikti duomenys netikslūs, prašome apie tai praneškite tel. 8 700 55 151 (darbo laikas I-V 8.00-17.00, VI 7.30-15.00) arba tel. (8 5) 266 0752, (8 5) 258 9180, (darbo laikas I-IV  8.00-16.00, V 8.00-15.00), taip pat galite parašyti e. p. info@regitra.lt. Pranešime prašome nurodykite savo kontaktinius duomenis, kad, esant poreikiui patikslinti informaciją, galėtume su Jumis susisiekti.

 • Kaip prie transporto priemonių registravimo sistemos (eKETRIS) prisijungti juridinio asmens vardu?

  norint prisijungti juridinio asmens vardu, reikia atlikti šiuos veiksmus:
  1.
  www.regitra.lt pasirinkti el. paslaugą Transporto registravimo sistema.
  2.  Įmonės direktoriui/vadovui elektroninės valdžios vartų sistemoje registruotis kaip fiziniam asmeniui (per banką ar elektroniniu parašu (kvalifikuotu ar nekvalifikuotu el. parašu).
  3. Prisijungus prie sistemos, meniu juostoje pasirinkti Paslaugos/Paslaugų užsakymas/Suteikti atstovavimo teisę.
  Jungiantis pirmą kartą reikia pateikti kontaktinius duomenis.
  4.  Pažymėti varnelę prie Teikti juridinio asmens vardu ir užpildyti prašymą. Atstovo laukelyje nurodyti savo ar įgaliojamo asmens duomenis (priklauso nuo to, kas atliks registracijos procedūras).
  Pateikęs prašymą, klientas gaus sistemos patvirtinimą apie suteiktas atstovavimo teises.
  5.   Įgaliotasis asmuo elektroninės valdžios vartų sistemoje turi registruotis kaip fizinis asmuo (per banką ar elektroniniu parašu). Patekęs į eKETRIS sistemą, meniu juostoje turi pasirinkti Nustatymai/Atstovaujamo asmens pasirinkimas, pasirinkti sąraše pateiktą  įmonę bei paspausti mygtuką „Pasirinkti“.
  Atlikęs šiuos veiksmus, klientas prašymus teikia įmonės vardu.

 • Per kiek laiko atsiunčiate išankstinę sąskaitą už automobilio išregistravimą deklaruojant elektroniniu būdu?

  Atsakymas: išankstinė sąskaita yra suformuojama automatiškai, kai VĮ „Regitra“ darbuotojas priima sprendimą ir patvirtina Jūsų pateiktą prašymą eKETRIS sistemoje. 

 • Norėjau sužinoti, per kiek laiko yra patvirtinamas užsakymas ir išregistruojama transporto priemonė dokumentus pateikiant elektroninėje erdvėje?

  Jūsų užsakymas turi būti patvirtintas arba priimamas sprendimas jį atmesti dėl trūkumų per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Informuojame, kad transporto priemonės (toliau - TP) išregistravimo terminas skiriasi priklausomai nuo to, kokią paslaugą renkatės. Jeigu pranešate apie TP pardavimą kitam valdytojui, kuris per nustatytą terminą jos nepersiregistravo savo vardu, TP išregistruojama per 10 dienų. Jeigu pranešate apie baigtą eksploatuoti ar parduotą į užsienį transporto priemonę, ji išregistruojama iš karto, suteikus paslaugą.

 • Kodėl eKETRIS sistemoje nėra duomenų apie automobilį?

  pasitaiko pavieniai atvejai, kai iki 2003 m. registruotos transporto priemonės nėra matomos valdomų TP sąraše, todėl Jums reikia atvykti į artimiausią VĮ „Regitra“ padalinį.

 • Noriu išregistruoti automobilį elektroniniu būdu. VĮ „Regitra“ mane informavo, kad tai galima padaryti įregistravus pirkimo-pardavimo sutartį (atsiuntus ją skanuotą). Kaip tai galėčiau padaryti?

  Kelių transporto priemonių registravimo sistemos (eKETRIS) meniu juostoje pasirenkate: Paslaugos/Paslaugų užsakymas/Išregistruoti transporto priemonę. Užpildykite tai, ko reikalauja sistema, prikabinkite nuskanuotą sutartį ir sekite žinutes.

 • Gavau žinutę: „Transporto priemonė išregistruota". Tačiau tituliniame lape „Valdomos transporto priemonės“ jos duomenys vis dar yra. Kodėl taip yra?

  pateikus VĮ „Regitra“ deklaraciją apie TP išregistravimą, TP bus matoma 10 dienų, kol bus automatiškai išregistruota arba kai ją savo vardu registruos pirkėjas.

 • Kodėl mokant sąskaitas tiesiogiai per elektroninius valdžios vartus ir pasirinkus e.bankininkystę , mokėjimo gavėjo rekvizitai automatiškai pasikeičia į AB Lietuvos paštas, tuo pačiu padidėja ir mokama suma?

  Mokant per Elektroninius valdžios vartus įmokos pervedamos ne tiesiogiai į VĮ Regitra sąskaitą, bet per VIISP tarpininko - Lietuvos pašto sąskaitą. Mokėjimas yra užskaitomas iš karto po jo patvirtinimo pasirinktoje elektroninės bankininkystės sistemoje ir iš mokėtojo imamas papildomas, nuo paslaugos teikėjo nepriklausantis, todėl pateiktoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje nenurodytas, komisinis mokestis.

 • Laikysiu teorijos egzaminą kelioms transporto priemonių kategorijoms (B, C1), ar tai reiškia, kad reikės laikyti teorijos egzaminą kiekvienai kategorijai atskirai?

  Ne, šiuo atveju Jūs laikysite vieną teorijos egzaminą. 

 • Neišlaikiau praktikos egzamino mieste, ar reikės ir vėl atlikti pratimus aikštelėje?

  Taip, reikės.

 • Turiu B1 kategorijos vairuotojo pažymėjimą, dabar noriu gauti B kategorijos, ar reikia laikyti egzaminus?

  Taip, Jums reikia laikyti teorijos ir praktikos egzaminą.

 • Teorijos egzaminą išlaikiau Vilniuje, ar galima praktikos egzaminą laikyti kitame mieste?

  Taip, galima.

 • Kiek laiko galioja išlaikytas egzaminas?

  Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 106 - 4061), nuo 2008 m. rugsėjo 17 d. teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

  Išlaikyto praktikos egzamino rezultatas galioja, kol asmeniui bus išduotas vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus. Tuo atveju, kai teorijos ar praktikos egzamino rezultatas negalioja, šie egzaminai laikomi iš naujo minėtame apraše nustatyta tvarka.

 • Kiek kartų galima laikyti egzaminą?

  Tiek teorijos, tiek praktikos egzaminą galite laikyti tiek kartų, kiek pageidaujate. Bandymų laikyti egzaminus skaičius neribojamas.

 • Kur galėčiau gauti informaciją apie mokymąsi vairuoti su šeimos nariu?

  Apie mokymąsi vairuoti su šeimos nariu konsultuoja Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Daugiau...

 • Kiek laiko galioja mokymo kursų baigimo liudijimai?

  Nuo 2014 m. liepos 1 d. baigti mokymai neturi galiojimo termino.

  Iki 2014 m. birželio 30 d. išduoti kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos. Liudijimas negalioja, jei asmuo per vienerius metus po pabaigto mokymo vairavimo mokykloje valstybės įmonėje „Regitra“ nelaikė teorijos egzamino arba praktikos egzamino, jei mokykloje asmuo buvo mokomas tik praktinio vairavimo įgūdžių. Vairuotojų mokymo tvarką nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.

 • Automobilio seniai nebeturiu, tačiau gavau pranešimą, kad jis išregistruotas. Kaip man elgtis?

  Informacinis pranešimas siunčiamas paskutiniam Kelių transporto priemonių registre nurodytam transporto priemonės valdytojui. Jūs gavote šį pranešimą, nes Jūsų transporto priemonę įsigijęs asmuo jos neperregistravo savo vardu, todėl į pranešimą galite nekreipti  dėmesio.

 • Ar apie numatomą išregistravimą perspėjama iš anksto?

  Nuo 2014 m. liepos 2 d. transporto priemonės valdytojui iš anksto pranešama, kad jau laikas pasirūpinti privalomąja apžiūra ar privalomuoju draudimu, kad ji po tam tikro laikotarpio nebūtų išregistruota. Atkreipiamas dėmesys, kad transporto priemonės valdytojo mirties arba juridinio asmens išregistravimo iš Juridinių asmenų registro atveju pranešimas siunčiamas tik tokiu atveju, jeigu transporto priemonė buvo įregistruota daugiau nei vieno transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu. VĮ „Regitra“ apie tai praneša atsiųsdama specialų pranešimą paštu. Šis pranešimas išsiunčiamas gavus informaciją iš Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės ar Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės, kad transporto priemonė neatitinka Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo reikalavimų   (jei asmuo nesikreipė dėl leidimo dalyvauti eisme sustabdymo), taip pat gavus duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Juridinių asmenų registro.

 • Ar išregistruotas automobilis ir toliau lieka mano nuosavybė? Ką galiu su juo daryti?

  Išregistravus transporto priemonę, jos turtinės teisės nesikeičia, ji ir toliau išlieka jos savininko nuosavybė, tačiau negali dalyvauti viešajame eisme. Savo nuožiūra ją galima parduoti, dovanoti ar pan. Nustatyta tvarka atlikus jos privalomąją techninę apžiūrą, apdraudus privalomuoju draudimu ir įregistravus, galima ir vėl su ja dalyvauti viešajame eisme.

 • Gavau pranešimą, kad automobilio leidimas dalyvauti eisme sustabdytas (numatoma išregistruoti), nes negauti draudimo duomenys, tačiau privalomojo draudimo polisą ir kitus draudimo dokumentus turiu. Kaip man elgtis?

  Jei pranešime nurodyta, kad leidimas dalyvauti eisme sustabdytas (transporto priemonę  numatoma išregistruoti) negavus duomenų iš Transporto priemonių draudikų biuro, tačiau Jūs tuo metu turėjote galiojančius privalomojo draudimo dokumentus, kreipkitės į savo draudimo bendrovę, kad  draudimo duomenis ji perduotų draudikų biurui, o šis - „Regitrai“. Draudikų biurui patikslinus duomenis, Kelių transporto priemonių registre bus nurodoma atnaujinta informacija.

 • Kaip priimamas sprendimas dėl leidimo dalyvauti eisme sustabdymo ar išregistravimo?

  Priimdama sprendimą dėl leidimo sustabdymo ar vėlesnio transporto priemonės išregistravimo, VĮ „Regitra“ vadovaujasi duomenimis, gautais iš  Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės, kurios duomenis tvarko Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija, ir Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės, kurios duomenis tvarko Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Juridinių asmenų registro.

  Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad šių duomenų bazių valdytojai visus reikiamus duomenis apie transporto priemones teikia VĮ „Regitra“ tvarkomam Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui.

  Negavus duomenų apie tai, kad atlikta transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra ir (ar) kad transporto priemonė apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, transporto priemonės leidimas dalyvauti eisme stabdomas, o vėliau ji nustatyta tvarka išregistruojama, jei per įstatyme nustatytą laikotarpį pareiškėjas nesikreipė dėl sustabdymo laikotarpio pratęsimo.

 • Ar prašymą dėl leidimo sustabdymo (pratęsimo) galima pateikti paštu, telefonu?

  Priimant prašymą, būtina nustatyti pareiškėjo asmens tapatybę. Pateikdamas prašymą VĮ „Regitra“ padalinyje, pareiškėjas turi pateikti savo asmens dokumentą ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Pateikdamas prašymą e. paslaugų portale, pareiškėjas identifikuojasi, prisijungdamas prie e. paslaugų portalo.

  Paprastu ar elektroniniu paštu atsiųsti prašymai, kai nėra galimybės nustatyti asmens tapatybės, negali būti nagrinėjami. Tokiais atvejais pareiškėjui  pranešama, kad, norėdamas pratęsti leidimo sustabdymą, jis turi prisijungti prie VĮ „Regitra“ e. paslaugų portalo arba atvykti į transporto priemonių registravimo paslaugas teikiantį padalinį.

 • Kaip sustabdyti leidimą dalyvauti eisme ar pratęsti sustabdymo laikotarpį?

  Sustabdyti ar pratęsti leidimo sustabdymo laikotarpį galima:

  1. Prisijungus prie VĮ „Regitra“ elektroninių transporto priemonių registravimo paslaugų portalo (prisijungus prie portalo, atsidariusiame lange reikia pasirinkti: Paslaugos/Paslaugų užsakymas/Sustabdyti leidimą transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme. Paslauga mokama. Sąskaita pateikiama el. sistemos skyriuje „Išankstinės sąskaitos“.
  2. Atvykus į transporto priemonių registravimo paslaugas teikiantį VĮ „Regitra“ padalinį.
 • Ar galima sustabdyti transporto priemonės leidimą dalyvauti eisme, pratęsti jo sustabdymo laikotarpį?

  Leidimas dalyvauti viešajame eisme transporto priemonės valdytojo prašymu sustabdomas ne ilgesniam negu trejų metų laikotarpiui. Šis terminas gali būti pratęstas vieniems metams.

 • Per kiek laiko reikia pašalinti sustabdymo priežastis?

  Priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas, turi būti pašalinamos arba transporto priemonė perregistruojama naujo transporto priemonės valdytojo vardu vieno iš transporto priemonės valdytojo mirties arba juridinio asmens išregistravimo iš Juridinių asmenų registro atveju per 180 dienų. Jei per šį laikotarpį jos nepašalinamos arba transporto priemonė neperregistruojama, leidimas panaikinamas ir transporto priemonė išregistruojama.

 • Kur pasitikrinti, ar transporto priemonė turi leidimą dalyvauti eisme?

  Pasitikrinti galima prisijungus prie VĮ „Regitra“ elektroninių paslaugų portalo, arba šios svetainės skyriuje „Paieška transporto priemonių registre”.

 • Kokiais atvejais taikoma leidimo transporto priemonei dalyvauti eisme (toliau – leidimas) sustabdymo procedūra?

  Ši procedūra taikoma, nustačius, kad neatlikta ar negalioja transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra ir (arba) transporto priemonė neapdrausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

 • Per kiek laiko reikia perregistruoti įsigytą transporto priemonę?

  Įsigijus iš užsienio įvežtą, Lietuvoje dar neregistruotą transporto priemonę, ją privaloma įregistruoti prieš pradedant eksploatuoti viešajame eisme.

   

  Pardavėjas, pardavęs Lietuvoje jau registruotą transporto priemonę, dėl jos duomenų keitimo turi kreiptis į VĮ „Regitra“ per 15 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

   

  Naujam transporto priemonės valdytojui į VĮ „Regitra“ dėl įregistruotų transporto priemonės registravimo duomenų keitimo privalu kreiptis per 10 dienų po to, kai į VĮ „Regitra“ kreipėsi buvęs transporto priemonės valdytojas. Laiku neperregistruota transporto priemonė  – išregistruojama.

 • Išregistravus automobilį, turiu VĮ „Regitra“ grąžinti valstybinio numerio ženklus. Ar galite juos pasaugoti kitam mano automobiliui?

  Taip, sugrąžinti valstybinio registracijos numerio ženklai gali būti paliekami saugoti (paslauga mokama). Šie ženklai gali būti pakartotinai panaudoti registruojant tą pačią ar kitą pareiškėjo transporto priemonę. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad gali būti saugomi ne tik sugrąžinti, bet ir naujai užsisakyti valstybiniai registracijos numerio ženklai.