LT

Darbuotojai

Pasirinkite padalinį arba įveskite darbuotojo vardo ar pavardės fragmentą
Administravimo departamentas
Gabija Kregždytė Direktorius +370 266 0435
Administravimo departamento Klientų aptarnavimo skyrius
Viktoras Mūžas Vadovas +370 5 266 0752
Administravimo departamento Personalo ir darbuotojų saugos skyrius
Rasa Bartnikienė Vadovė +370 5 266 0433
Administravimo departamento Bendrasis skyrius
Zigmantas Staskevičius Vadovas +370 5 266 0436
Administravimo departamento Teisės skyrius
Vytautas Žekonis Vadovas +370 5 266 0441
Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyrius
Rasa Biržinienė Vadovė +370 5 264 6466
Administravimo departamento Logistikos skyrius
Arvydas Grigas Vadovas +370 5 266 0434